Taller 1r d’ESO

La fotonovel·la és un gènere narratiu que combina la imatge fotogràfica amb el text. Ens servirà per familiaritzar-nos amb els elements bàsics de la narració i per fomentar la creativitat i l’interès per la literatura.

La tasca consistirà a realitzar una fotonovel·la. El taller té una durada d’un trimestre, amb dues sessions setmanals.

Els objectius didàctics són els següents:

  • Treballar el gènere narratiu. Conèixer les característiques del guió literari i tècnic.
  •  Conèixer els conceptes bàsics de la narració: tema, argument, personatges, escenaris, temps, diàlegs… i altres propis de la fotonovel.la i el còmic (acotacions, plànol, enquadrament, perspectiva, llenguatge no verbal…).
  •  Desenvolupar la creativitat elaborant una obra narrativa de tema lliure o proposat prèviament.
  • Fomentar la feina col.laborativa i el reconeixement de les pròpies habilitats i limitacions.

 

Anuncis